Zuk agintzen diguzu zure ekoizpenaren kudeaketa, eta guk egiten dugu lana

● AURREPRODUKZIOKO, PRODUKZIOKO ETA POSTPRODUKZIOKO KUDEAKETAK
● GIZA TALDEA KONTRATATZEA
● GASTUEN KUDEAKETA ETA KONTROLA
● ERRODAJE-PLANAK
● BEHARREN PLANGINTZA
● EKIPOEN ZITAZIOA
● EKITALDIEN PLANGINTZA ETA KUDEAKETA
● ARRISKU ETA BIDERAGARRITASUN AZTERKETAK